biržioti

biržioti
bir̃žioti, -ioja, -iojo tr., intr. Brs, Pln žymėti vietą, iki kurios krinta sėjami grūdai, biržyti: Viens sė[ja], antras biržio[ja] J. Gausi eiti bir̃žioti, aš noriu rugius sėti Akm. Dirvą biržiok, sėjant sėmenis J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sėbiržioti — sėbiržioti, ioja, iojo intr. žymėti sėbiržę: Vienas sė[ja], antras sėbiržio[ja] Pkl. Tù eik aparti, o aš eisiu sėbiržioti Brs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbiržioti — atbir̃žioti intr. raištant ateiti: Kas ten toks atbir̃žioja mūsų keleliu, bene Užupio ruišis? Vkš. biržioti; atbiržioti; išbiržioti; pabiržioti; prisibiržioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • biržiojimas — bir̃žiojimas sm. (1) → biržioti: Be bir̃žiojimo sunku pasėti linus Gršl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • biržyti — bir̃žyti, ija ( yja), ijo 1. tr., intr. Jž, Vžns, Ssk, Rs sėjant koja, šiaudais ar šakelėmis žymėti, iki kur krinta grūdai; ariamo ploto vidurį pažymėti, kad abu šonai kartu susiartų, biržioti: Ans biržyja dirvą, kad pažinčiau sėbiržę J Viens… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbiržioti — išbir̃žioti tr. sužymėti dirvą biržėmis: Tiesiai eiliomis skersai ir išilgai išbiržiokite visą tą daržą Rp. biržioti; atbiržioti; išbiržioti; pabiržioti; prisibiržioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabiržioti — pabir̃žioti intr. Vkš, Slnt pažymėti, iki kur krinta sėjami grūdai: Eik į lauką, Jonui miežius sėjant pabir̃žiosi Žd. biržioti; atbiržioti; išbiržioti; pabiržioti; prisibiržioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasėbiržioti — intr. pažymėti sėbiržę: Kazele, eikiva sėti, tu man pasėbiržiosi Skd. sėbiržioti; pasėbiržioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisibiržioti — prisibir̃žioti biržiojant privargti: Prisibir̃žiojau par dieną, kad net kojų nebepavelku Brs. biržioti; atbiržioti; išbiržioti; pabiržioti; prisibiržioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rugys — rugỹs sm. (4), rugiaĩ pl. (4) 1. ppr. pl. SD463, R, Sut, N, K, M varpinis (ppr. žieminis) javas, iš kurio grūdų miltų kepama duona (Secale); pl. šių javų augantis laukas: Sėjamasis rugys (S. cereale) P.Snar. Rugys duoninis P. Rugys graudžiasis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”